Använd Workflow för att bygga en Audit log i Dynamics CRM

image

Guy Riddle som är en av våra MVP:er har publiserat en bra artikel om hur du i Dynamics CRM 4.0 väldigt enkelt med hjälp av Workflow kan bygga en Audit log för att se vilka ändringar som gjorts på till exempel en kund.

Många av de regelverk såsom Sarbanes Oxley (SOX), EuroSox eller Basel kräver inte bara att fasta rutiner skall följas för olika processer men också att man skall se vem som gjort vad i varje specifik process. Med andra ord är detta något som kommer mer och mer och detta är ett enkelt sätt att uppfylla de kommande kraven.

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att bygga din egna Audit log i Dynamics CRM

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email