Dagens gästbloggare: Pål-André Kjøniksen från Skill

FetchXML & Javascript i CRM 2011

Framöver tänkte vi försöka att få in gästbloggare med jämna mellanrum på vår blogg. Kompetansen i vår partnerkanal är otroligt hög och om det är någon som vet allt om Dynamics CRM så är det våra partners.  Först ut är Pål-André Kjøniksen från Skill som jobbat länge med Dynamics CRM och sitter inne med massor av intressant kunskap som han delar med sig av här:

Mitt navn er Pål-André Kjøniksen, jeg er fagansvarlig/seniorkonsulent hos Skill AS og er en del av CRM teamet vi selv liker å kalle “magikerne”! – Rett og slett fordi vi syntes det er magisk hva man, med enkle grep, kan oppnå i Microsoft Dynamics CRM/XRM. Jeg er glad for å ha blitt spurt om å være gjesteskribent her på Microsoft Norges CRM blogg og håper at jeg med mine innlegg kan bidra til at flere får magiske opplevelser med CRM. Kommenter gjerne innleggene slik at vi sammen kan utveksle ideer og erfaringer!

Jeg har tidligere skrevet om hvordan man kan benytte FetchXML til å bygge rapporter i CRM 2011 Online, men har den siste tiden fått øynene opp for hvordan FetchXML også er glimrende til å hente data med kode. – Vi jobber for tiden med å lage et segmenteringsverktøy for en kunde hvor vi bruker FetchXML til å lage et brukervennlig grensesnitt for å utføre “Avansert Søk – spørringer” i C#, men for enklere behov kan man også benytte FetchXML til å hente ut data fra relaterte entiteter med javascript.

Jeg tror dette kommer til å bli mitt favorittscript i min CRM verktøykasse! – På kort tid har jeg allerede benyttet dette på flere kundeprosjekter og jeg ser en rekke bruksområder.

Scriptet består av 2 deler som lastes opp til 2 webressurser:

· FetchUsing – Det er her magien skjer! J

· FetchUtility – underliggende kode for å kalle webservicene. Denne trenger du i utgangspunktet ikke å endre om du ikke har spesielle behov.

Under ligger eksempler på både FetchUsing og FetchUtility. I mitt eksempel ønsket jeg og hente opp en kontakt på kampanjesvar (campaignresponse), slå opp hvilke firma denne kontakten hører til og skrive firmanavnet til en ny lookup. Jeg oppnådde da, i tillegg til oversikt fra kontaktkortet, også en oversikt på firmakortet over hvilke kampanjer et firma har respondert på.

fetchOnLoad() kalles på kontaktoppslaget OnChange

clip_image002

FetchUsing

var _oService;

var _sOrgName = "";

var _sServerUrl = Xrm.Page.context.getServerUrl();

function fetchOnLoad()

{

// Hent ID til kontakten som slås opp.

var respGUID = Xrm.Page.getAttribute('new_respondentid').getValue()[0].id;

//Her er FetchXML spørringen for å hente kontaktens tilhørende firma

//GUID til kontakten legges inn i filteret

var sFetch = "<fetch mapping='logical' count='10'>" +

"<entity name='account'>" +

"<attribute name='accountid' />" +

" <attribute name='name' />" +

" <order attribute='name' descending='false' />" +

" <link-entity name='contact' from='parentcustomerid' to='accountid' alias='ab'>" +

" <filter type='and'>" +

" <condition attribute='contactid' operator='eq' value='" + respGUID + "' />" +

" </filter>" +

" </link-entity>" +

"</entity>" +

"</fetch>";

_oService = new FetchUtil(_sOrgName, _sServerUrl);

_oService.Fetch(sFetch, myCallBack);

}

function myCallBack(results){

//Jeg kan nå hente ut hvilke som helst relatert felt som er representert i spørringen

//alert(results[0].attributes["name"].value);

//Siden jeg skal populere en lookup, trenger jeg å legge på følgende javascript:

var lookupField = Xrm.Page.getAttribute("new_firmaid");

var lookupElement = document.getElementById("new_firmaid_ledit");

var prefillValue = results[0].attributes["name"].value;

//Sett fokus til ledit seksjonen i lookup feltet

Xrm.Page.ui.controls.get("new_firmaid").setFocus();

// populer feltet

lookupElement.value = prefillValue;

//Flytt fokus for å slå opp

lookupElement.fireEvent("onblur");

}

FetchUsing

var XMLHTTPSUCCESS = 200;

var XMLHTTPREADY = 4;

function FetchUtil(sOrg, sServer) {

this.org = sOrg;

this.server = sServer;

if (sOrg == null) {

if (typeof (ORG_UNIQUE_NAME) != "undefined") {

this.org = ORG_UNIQUE_NAME;

}

}

if (sServer == null) {

this.server = window.location.protocol + "//" + window.location.host;

}

}

FetchUtil.prototype._ExecuteRequest = function (sXml, sMessage, fInternalCallback, fUserCallback) {

var xmlhttp = new XMLHttpRequest();

xmlhttp.open("POST", this.server + "/XRMServices/2011/Organization.svc/web", (fUserCallback != null));

xmlhttp.setRequestHeader("Accept", "application/xml, text/xml, */*");

xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");

xmlhttp.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services/IOrganizationService/Execute");

if (fUserCallback != null) {

//asynchronous: register callback function, then send the request.

var crmServiceObject = this;

xmlhttp.onreadystatechange = function () {

fInternalCallback.call(crmServiceObject, xmlhttp, fUserCallback)

};

xmlhttp.send(sXml);

} else {

//synchronous: send request, then call the callback function directly

xmlhttp.send(sXml);

return fInternalCallback.call(this, xmlhttp, null);

}

}

FetchUtil.prototype._HandleErrors = function (xmlhttp) {

/// <summary>(private) Handles xmlhttp errors</summary>

if (xmlhttp.status != XMLHTTPSUCCESS) {

var sError = "Error: " + xmlhttp.responseText + " " + xmlhttp.statusText;

alert(sError);

return true;

} else {

return false;

}

}

FetchUtil.prototype.Fetch = function (sFetchXml, fCallback) {

/// <summary>Execute a FetchXml request. (result is the response XML)</summary>

/// <param name="sFetchXml">fetchxml string</param>

/// <param name="fCallback" optional="true" type="function">(Optional) Async callback function if specified. If left null, function is synchronous </param>

var request = "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">";

request += "<s:Body>";

request += '<Execute xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services">' + '<request i:type="b:RetrieveMultipleRequest" ' + ' xmlns:b="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts" ' + ' xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">' + '<b:Parameters xmlns:c="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic">' + '<b:KeyValuePairOfstringanyType>' + '<c:key>Query</c:key>' + '<c:value i:type="b:FetchExpression">' + '<b:Query>';

request += CrmEncodeDecode.CrmXmlEncode(sFetchXml);

request += '</b:Query>' + '</c:value>' + '</b:KeyValuePairOfstringanyType>' + '</b:Parameters>' + '<b:RequestId i:nil="true"/>' + '<b:RequestName>RetrieveMultiple</b:RequestName>' + '</request>' + '</Execute>';

request += '</s:Body></s:Envelope>';

return this._ExecuteRequest(request, "Fetch", this._FetchCallback, fCallback);

}

FetchUtil.prototype._FetchCallback = function (xmlhttp, callback) {

///<summary>(private) Fetch message callback.</summary>

//xmlhttp must be completed

if (xmlhttp.readyState != XMLHTTPREADY) {

return;

}

//check for server errors

if (this._HandleErrors(xmlhttp)) {

return;

}

var sFetchResult = xmlhttp.responseXML.selectSingleNode("//a:Entities").xml;

var resultDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");

resultDoc.async = false;

resultDoc.loadXML(sFetchResult);

//parse result xml into array of jsDynamicEntity objects

var results = new Array(resultDoc.firstChild.childNodes.length);

for (var i = 0; i < resultDoc.firstChild.childNodes.length; i++) {

var oResultNode = resultDoc.firstChild.childNodes[i];

var jDE = new jsDynamicEntity();

var obj = new Object();

for (var j = 0; j < oResultNode.childNodes.length; j++) {

switch (oResultNode.childNodes[j].baseName) {

case "Attributes":

var attr = oResultNode.childNodes[j];

for (var k = 0; k < attr.childNodes.length; k++) {

// Establish the Key for the Attribute

var sKey = attr.childNodes[k].firstChild.text;

var sType = '';

// Determine the Type of Attribute value we should expect

for (var l = 0; l < attr.childNodes[k].childNodes[1].attributes.length; l++) {

if (attr.childNodes[k].childNodes[1].attributes[l].baseName == 'type') {

sType = attr.childNodes[k].childNodes[1].attributes[l].text;

}

}

switch (sType) {

case "a:OptionSetValue":

var entOSV = new jsOptionSetValue();

entOSV.type = sType;

entOSV.value = attr.childNodes[k].childNodes[1].text;

obj[sKey] = entOSV;

break;

case "a:EntityReference":

var entRef = new jsEntityReference();

entRef.type = sType;

entRef.guid = attr.childNodes[k].childNodes[1].childNodes[0].text;

entRef.logicalName = attr.childNodes[k].childNodes[1].childNodes[1].text;

entRef.name = attr.childNodes[k].childNodes[1].childNodes[2].text;

obj[sKey] = entRef;

break;

default:

var entCV = new jsCrmValue();

entCV.type = sType;

entCV.value = attr.childNodes[k].childNodes[1].text;

obj[sKey] = entCV;

break;

}

}

jDE.attributes = obj;

break;

case "Id":

jDE.guid = oResultNode.childNodes[j].text;

break;

case "LogicalName":

jDE.logicalName = oResultNode.childNodes[j].text;

break;

case "FormattedValues":

var foVal = oResultNode.childNodes[j];

for (var k = 0; k < foVal.childNodes.length; k++) {

// Establish the Key, we are going to fill in the formatted value of the already found attribute

var sKey = foVal.childNodes[k].firstChild.text;

jDE.attributes[sKey].formattedValue = foVal.childNodes[k].childNodes[1].text;

}

break;

}

}

results[i] = jDE;

}

//return entities

if (callback != null) callback(results);

else return results;

}

function jsDynamicEntity(gID, sLogicalName) {

this.guid = gID;

this.logicalName = sLogicalName;

this.attributes = new Object();

}

function jsCrmValue(sType, sValue) {

this.type = sType;

this.value = sValue;

}

function jsEntityReference(gID, sLogicalName, sName) {

this.guid = gID;

this.logicalName = sLogicalName;

this.name = sName;

this.type = 'EntityReference';

}

function jsOptionSetValue(iValue, sFormattedValue) {

this.value = iValue;

this.formattedValue = sFormattedValue;

this.type = 'OptionSetValue';

}