Dataimport till Dynamics CRM Online på Steroider !

imageVid import av data till Dynamics CRM 2011 Online  finns det stora möjligheter för förbättringar genom några relativt enkla knep. David Jennaway har skrivit ett intressant blogginlägg kring detta där han ökade hastigheten på importen från 12 till 430 records per sekund…

Läs mer om vad han gjort kring Performance vid import till Dynamics CRM Online

- David Orlander