Dynamics CRM integrasjon med SharePoint – Dokumenthåndtering– Multi Browser Support

Som de fleste kjenner til så er vi inne i en periode med nye oppdateringer til Dynamics CRM.

- Dynamics CRM Online - Dynamics CRM Desember 2012 Service update

- Dynamics CRM On Premise - UR12 (Multi browser support)

For installasjoner som er integrert med SharePoint for dokumenthåndtering er det er viktig å være oppmerksom som på at oppdateringene ikke tar høyde for SharePoint Component list, denne må også oppdateres for at det skal fungere i andre browser enn IE.

Se link for nærmere beskrivelse på hvordan man håndterer dette.

- Mustafa Øzbal