Dynamics CRM Portal Integration Accelerator er her!

Dynamics CRM Portal Integration Accelerator er klar for nedlasting! Den er et generisk rammeverk for eksponering av prosesser og entiteter fra CRM ut på nettet for eksterne brukere (kunder, partnere, leverandører etc). Du bør se på denne akselleratoren som en verktøykasse for å bygge portaler mot CRM, som er en slags videreutvikling av eService akselleratoren.

Her er min tolkning av funksjonaliteten etter en snartitt:

 • CRM customization som muliggjør klikk-konfigurering av hvilke entiteter som skal eksponeres og hvilke attributter (Portal Console). Gjelder altså også egendefinerte entiteter.
 • Konfigureringsparametrene lagres i nye entiteter.
 • ASP.NET User Controls (.NET byggeklosser for utviklere) for å bygge funksjonalitet.
 • Membership: Styring av hvem som skal kunne logge seg på. Dette gjøres i akselleratoren via ASP.NET membership, som er et sett med .NET klasser og en database for å styre brukernavn/passord for eksterne brukere. Her ligger funksjonaliteten som oppretter brukere og knytter en bruker mot en kjent Contact GUID i CRM. Brukerens tilganger kontrolleres med nye CRM attributter på Contact.
 • Profile Editor: Lar en ekstern bruker redigere egne CRM data (Contact record), samt funksjonalitet også (hvis brukeren har tilgang) for å oppdatere den relaterte Account’en.
 • Workflow for å registrere seg som bruker i portalen (ser for meg ut til å registrere et Lead), samt bli varslet ved tilgangsendringer.
 • EntityEditor: Entitets-uavhengig kontroll for å eksponere entiteter og valgte attributter fra CRM til et skjema på web.
 • EntityGrid: Entitets-uavhengig kontroll for å liste entiteter på web i tabell-form.
 • NotesEditor: Viser Notes for en entitet (dvs alle Notes som begynner med et konfigurertbart prefix som styrer om den eksterne brukeren skal kunne se notatene).
 • DocumentManager: Kontroll som tilbyr funksjonalitet for å laste opp og ned vedlegg (knyttet til Notes, tilgang også styrt av web-prefix).
 • WebLiterature: En ny custom entitet kan brukes for å tilgjengeliggjøre dokumenter for eksterne brukere. Kun dokumenter med publishtoweb attributten satt vil vises eksternt. Dokumentene lagres som vedlegg på Notes.
 • Oversetting og norsk språk: Rammerverket bruker Impersonation og aksesserer CRM via en Web Portal User. Portalen vil vises i det språk som denne brukeren er konfigurert til å bruke. For å få norsk portal må man dermed installere norsk språkpakke på CRM serveren og konfigurere Web Portal User til å bruke norsk språk. Da vil portalen lese norske ledetekster m.m. Men OBS: Noen tekster ligger i selve kontrollene og de må p.t. manuelt oversettes via opprettelse og redigering av .resx ressurs-filer.
 • All kildekode følger med! Bare å forsyne seg!

Første aksellerator som bygger på dette rammeverket er Partner Relationship Manegement – mer om denne vedig snart…..

At the time of writing så er ikke download-linken for den nye akselleratoren lagt ut på det vanlige stedet på codeplex. Det blir sikkert lagt ut når som helst, men i mellomtiden kan du bruke denne direkte linken.

_Jorulf_

 Abonner på nyheter via RSS| Abonner på nyheter via E-post