Dynamics CRM tracks på Convergence

Som jag nämde tidigare så är Convergence den överlägset bästa konferansen för att få mer information om Dynamics CRM.

Här följer en lista av de olika sessionerna som kommer att hållas på Convergence

100 Level

· Microsoft Dynamics CRM: A Practical Introduction to the Value of CRM (BDM)

· Microsoft Dynamics CRM Power of Choice: Understanding the Business Value of On-Premise versus On-Demand (BDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Customer Showcase (BDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Better Together with Your Microsoft Investments BDM)

· Microsoft Dynamics CRM: How xRM can Redefine Your Relationship Management Capabilities (TDM/BDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Built and Used by Microsoft (TDM)

200 Level

· Microsoft Dynamics CRM: Extending the Power of Sales Force Automation (BDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Leveraging Marketing Automation across Your Organization (BDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Grow Your Customer Service Organizations and Contact Center Investments as Strategic Assets (BDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Equipping your Mobile Workforce (BDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Understanding Software Assurance and Other Key Service, Support, and Training Assets (TDM/BDM)

300 Level

· Microsoft Dynamics CRM: Applying xRM within your Organization (TDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Extending Your Solution (TDM/BDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Better Together with Microsoft Office SharePoint

· Microsoft Dynamics CRM: Architecting for the Enterprise (TDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Tips and Tricks for a Smooth Implementation (TDM)

· Microsoft Dynamics CRM: Streamline Your Business with Workflow (TDM)

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email