Endringslogg på feltnivå i Dynamics CRM

Når en record blir opprettet, vil Microsoft Dynamics CRM som standard logge når det skjedde og hvem som gjorde det. Det samme gjelder siste endring gjort på en record. Men noen ønsker en mer detaljert logging av alle endringer som skjer på feltnivå, ikke bare den siste endringen. Noen ønsker også full oversikt over akurat hvilke verdier et felt hade før og etter endringen. Spesielt i en XRM setting hvis informasjonen som oppdateres gjelder pasienter, ansatte e.l. så kan dette være et absolutt krav.

Det finner flere alternative løsninger for oppnå denne funksjonaliteten, via tilgjengelig kode eller partner-løsninger. Men nå har det kommet en Plugin på CodePlex, inkludertt C# kildekode, nettopp for slik logging som ser glimrende ut:

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Audit Plugin

image Funksjonaliteten inkluderer bl.a.:

  • Endringslog for entiteter på feltnivå
  • En Plugin .DLL (med kildekode) som registreres på serveren
  • En customizing XML fil med definisjon av entiteter som brukes for å lagre loggen: Audit & Audit Detail
  • Du bestemmer selv hvilke entiteter som skal ha endringslogg
  • Du bestemmer selv hvilke events som skal logges: Create, Update, Delete, SetState, Assign
  • Plugin’en kjører synkront, “Post Event” etter at en endring lagres
  • Audit entitetene lagrer en log av alle endringer som er gjort når og av hvem, inkludert verdier før og etter endring.
  • Valgfritt oppsett av relasjon mellom entiteten og dens Audit entitet via en parameter til Pluginen som gjør det mulig å vise full endringslogg til brukeren fra skjemaet til entiteten (forenkler presentasjonen av endringsloggen til brukere)
  • Skal også fungere på egne custom entiteter

_Jorulf Beitland_

 Abonner på nyheter via RSS| Abonner på nyheter via E-post