Exempel på hur du integrerar mot Dynamics CRM 2011

Att integrera mot Dynamics CRM 2011 kan göras på många olika sätt, här är en kort lista med olika resources som kan vara intressanta att se på:

- David Orlander