Flera videos av Workflow i Titan

Här kommer ytterligare ett par videos av hur våra nya workflowmotor fungerar i Titan. Som ni säkert har hört har vi bytt ut den gamla Microsoft CRM properitära workflowmotorn till Windows Workflow Foundation (WWF).

Detta betyder att vi nu delar workflowmotor med bland annat Sharepoint och Biztalk vilket gör det möjligt att låta samma workflow involvera flera olika produkter. Till exempel kan du starta ett workflow i Microsoft CRM för att sen låta ett eller ett par steg i workflow:et passera in i Sharepoint/Biztalk för att sen gå tillbaka in i CRM där det avslutas. Enkelt att koppla samman de olika produkterna och enkelt att övervaka.

Här har Philip Richardson har lagt ut tre stycken videos av workflows med olika komplexitetsgrad.

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email