Gi innspill til kommende versjoner av CRM

Microsoft Dynamics CRM-teamet ønsker dine innspill til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Microsoft Dynamics CRM. Hvis du er frustrert med en funksjon i produktet eller kjenner til en forbedring som vil gi merverdi for deg eller dine kunder, her er muligheten til å bli hørt: Forslagskasse Microsoft Dynamics CRM