Har vi kontakt av tredje graden?

Visma, Mamut, Agresso, Siebel, SAP, Dynamics AX(Axapta), Dynamics NAV(Navision), Dynamics GP (Great Plains)

ERP system finns det gott om och många av de företag jag är ute hos har någon form av system de vill ha integrerat mot Microsoft CRM.

Alterntiven är många beroende på vad man är ute efter så här följer en lista på tillvägagångssätt:

1. För er som har Dynamics AX, eller NAV släpper Microsoft adaptrar till dessa i början av nästa år. Detsamma gäller för SAP och Siebel,

2. För er som inte vill vänta eller har ett av de andra systemen i listan finns det redan färdiga adaptrar idag genom våra partners ((jag återkommer med en lista på vilka de är).

3. Dessutom har vi en Biztalk adapter till Microsoft CRM som gör det möjligt att koppla sig upp mot vilket system som helst genom nyttjandet av en Biztalkserver.

4. Slutligen är all information i Microsoft CRM till 100% åtkommlig via ett WebService gränssnitt vilket gör det möjligt att på programatisk väg koppla dina system mot Microsoft CRM

- David Orlander