Här laddar du ned demodatabasen till Dynamics CRM VPCn

En demodatabas för den nya Dynamics CRM VPCn har släppts för att ni skall kunna använda den vid presentationer eller träning.

Här hittar du demodatabasen för nerladdning:

http://download.microsoft.com/download/5/a/e/5aee3048-7621-4c6d-89b8-36c01e6c701f/DynamicsCRMSampleData_1033_i386.exe

Här hittar du dessutom readme filen som kan vara bra att läsa i förväg:

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email