Hur hanterar Microsoft CRM email?

För att hantera spårning av emails i Microsoft CRM använder vi oss av en så kallad Router på Exchange servern. Flera gånger har jag fått frågan hur denna fungerar och om de kommer att påverka prestandan på Exchange servern.

Jag såg precis en intressant artikel som förklarar hur detta fungerar i praktiken så om det är intressant för er rekommenderar jag er att läsa den:

Microsoft Dynamics CRM for the Exchange Administrator

- David Orlander