Information Overload:Din värsta fiende och 4 steg att undvika det

image Du skickar och tar emot 213 mail om dagen, har 48 "follow up" flaggade uppgifter i din Outlook och skall dessutom förbereda 4,3 möten.

Alla reagerar olika på stress men de allra flesta presterar sämre ju högre stressen blir vilket påverkar förmågan att arbeta negativt. Det blir svår att prioritera, noggranheten minskar och fokusen på målet förloras.

Det är svårt att förändra omvärlden men med några små enkla knep kan du förbättra din och dina medarbetares vardag betydligt.

1. Förenkla och synliggör mål: Vilka är målen ni vill uppnå med hjälp av ett CRM system? Det är svårt motivera och förändra folks sätt att arbeta på om de inte förstår vad målet är. Förenkla ditt budskap. Gör det enkelt att förstå. Det skall var enkelt att prioritera

2. Definiera vad som skall mätas: Gå inte i fällan att bara installera systemet och hoppas på det bästa. Innan du låter dina medarbetare börja använda systemet se till att klart definiera de mål som skall uppnås. Ville jag förbättra min kundservice hade jag t.ex. definerat hur länge ett supportcase får ligga innan de skulle besvaras, hur ofta en kund skall få uppdatering på status och hur många av mina kunder skall ha svarat att de var nöjda med den hjälp de fått etc.

3. Visualisera resultat: Varför har mål om de inte följs upp? Att mäta förbättring och visualisera resultaten är extremt viktigt för att kunna följa upp och korrigera vägen mot målet. En indikator som visar hur länge supportcasen ligger gentemot satta mål eller hur många uppdateringar en kund har fått gör det enkelt att se både för medarbetaren och organisationen hur de ligger till.

4. Premiera uppnådda resultat: Förhoppningsvis har målen uppnåtts, servicen blivit bättre och kunderna har blivit mer nöjda. Alla gillar att hårt arbete uppmärksammas och oftast är uppmärksamheten i sig viktigare än själva belöningen. 

En dashboard med Ett klart mål (1) , Vägen dit (2) och Hur man ligger till (3) gör det enklare att prioritera bland arbetsuppgifterna.

Här är ett intressant inlägg om hur Dashboards i Dynamics CRM

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email