Introduksjon til nye lead og salgsmulighetsskjema i Polaris

Her er en oversikt over hva som er nytt og hvordan prosessen for lead og salgsmulighet er bygd opp.

Hvordan redigere salgsprosessen? Se her.

- Mustafa Øzbal