Mer info om Rollup 2 för Dynamics CRM

Vår produktteam har publiserat mer information om vad som finns i Rollup 2 för Dynamics CRM.

Speciellt intressant är informationen om hur du kan rulla ut Rollup 2 automatiskt genom AutoUpdate i Dynamics CRM 4.0 som står i slutet av artikeln.

Här hittar du mer information om Rollup 2 för Dynamics CRM

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email