Microsoft Dynamics - "Everyone gets it"

Hört talas om OBA? En Office Business Application är en applikation som använder Microsoft Office paketet som gränssnitt (Word, Excel, Outlook etc.). Det finns många fördelar med det men en av de största från användarsynpunkt är att de känner igen sig i verktygen de arbetar i varje dag.

Visst behöver de lära sig ny funktionalitet men gränssnittet är de vana vid, det betyder att tiden det tar att lära sig den nya applikationen i många fall kan halveras. Halverad uppläringstid betyder mindre stress för användaren, fler folk som använder produkten och förhoppningsvis bättre datakvalitet i slutänden.

Microsoft CRM är ett utmärkt exempel på en Office Business Application och vårt Dynamics team har givetvis utnyttjat detta. Vår nya marknadsföringskampanj heter "Everyone gets it" vilket stämmer väldigt bra in på OBA budskapet.

Se mer på http://www.microsoft.com/dynamics/everyonegetsit

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email