Ännu en Accelerator - Event Management

image

Att låta kunderna göra mer själva är bra både för företaget och för kunden som kan välja när de själva har tid.

Event Management modulen låter dig via nätet planera eventet, välja ut vilka som skall komma för att sen utvärdera effekten i efterhand.

Läs mer om Event Management Acceleratorn till Dynamics CRM