OCS + Dynamics CRM = En mycket lyckad kombination !!

image

Vi har alldeles nyligen släppt två väldigt intressanta sample applikationer som visar hur Office Communication Server (OCS) och Dynamics CRM kan användas tillsammans på ett väldigt intressant sätt.

Den första gör det möjligt att automatisera en stor del att konversationen med en kund. Tänk dig att du har ett callcenter som idag har en automatiserad talstyrning där du får olika val när du ringer in. Efter att ha svarat på ett antal frågor och matat in ditt personnummer kommer du till en operatör som tar emot ditt samtal. På samma sätt kan du nu använda dig av din snabbmeddelandeklient för att samla in information om kunden innan du involverar en människa.

Här finner du det första OCS + Dynamics CRM exemplet

Nästa exempel är hur du automatiskt via workflow kan sända meddelanden till OCS klienter. Till exempel så kan du automatiskt skicka ut information till en supportkund när deras sak är löst eller be dem ta kontakt för att få mer information kring saken. Fler och fler går över till att använda snabbmeddelanden istället för email och företagen är tvungna att anpassa dig efter den nya vardagen.

Här finner du det andra OCS + Dynamics CRM exemplet

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email