Så enkelt får du återvändande kunder

Det är 5 gånger dyrare att rekrytera en ny kund än att behålla en befintlig...Hört den förut?

Siffrorna varierar men att det är dyrare att rekrytera nya kunder än att behålla de gamla är nog alla överrens om.

När kunden ändå är inne butiken, varför inte boka in ett återbesökt på en gång? 

Här är en artikel om hur du enkelt upprättar en uppföljningsaktivitet för att skapa merförsäljning på befintliga kunder.

- David Orlander