Så får du tag på URL:en till en Associated View i Dynamics CRM

Att bygga dashboards i Sharpoint går fort, speciellt när man enkelt kan få tag på URLerna till de olika vyerna. Efter att du fått tag på URLen är det bara att lägga in webparts som kan visa andra sidor och klistra in Urlen till det du vill visa.

image

Ofta vill du kanske skapa en arbetsyta som visar information från flera olika objekt som berör en kund. Att få ut en URL till ett vanligt objekt är enkelt. Du klickar på ett objekt, till exempel kund, och sen F11 så ser du URLen till kunden.

image

Det svåra är dock när du vill ha länkar till associerade vyer såsom kontaktpersoner hos kunden till exempel.

Mikael Höhne har skrivit en bra artikel om hur du får ut länken till Associated Views i Dynamics CRM

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email