Så här ser arbetsflödena ut i Microsoft CRM

Vårt produktteam i Redmond jobbar kontinuerligt med att försöka skapa dokument som på ett enkelt sätt skall beskriva funktionaliteten i Microsoft CRM.

Här är några exempel där man försökt beskriva arbetsflödet i diagramformat. Kika och se om det är något för dig eller dina kunder.

imageVad är skillnaden mellan en Kampanj och en Quick kampanj? En fråga som vi får ofta och därför har vi nu skapat ett dokument som beskriver de olika stegen som är involverade i de två kampanjerna.

Som ni ser är det rätt stor skillnad på dem och valet av vad som bör användas är beroende på vilka behov av struktur och spårbarhet som krävs.

  

 

image

Ett supportcase från början till slut beskriver hur Microsoft CRM behandlar ett supportcase från det att det kommer in tills dess att det har löst.

Supportcaset tas emot och kunden verifieras mot CRM systemet. Har kunden ett supportkontrakt undersöks problemet för att finna en lösning. När problemet har lösts samlas all information in så att man i efterhand kan nyttja det till att förbättra sin processer/produkter.  

Genom att aggregera data från samtliga supportcase kan man lätt sätta upp rapporter som automatiskt skickas ut till personen som är kundserviceansvarig. Detta ger grundlaget som behövs för att påbörja förbättringsarbete.

 

Följ ett kampanjsvar från början till slut visar hur ett kampanjsvar blir skapat och hur det kanimage bli konverterat till andra entiteter såsom försäljningsmöjligheter eller leads.

Genom att kunna samla upp svaren och spåra de tillbaka till vilken kampanj det är som har genererat vilka försäljningsmöjligheter eller orders kan du lätt se vilken effekt kampanjen har haft.

Return On Investment (ROI), kostnad per svar, val av svarskanal är exempel på vad du automatiskt får ut av rapporterna i Microsoft CRM.

 

 

image

Ett lead från början till slut beskriver hur ett kampanjesvar, ett möte eller ett mail till exempelkan konverteras till ett lead för att arbeta vidare med.

Ett lead kan i sin tur konverteras vidare till kund, kontaktperson eller försäljningsmöjlighet och informationen som matats in i ett lead konverteras automatiskt över till de nya entiteterna.

Du kan som användare själv välja vilka entiteter som skall skapas alternativt koppla försäljningmöjligheten till en nuvarande kund.

 

 

 

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email