Så skapar du en websida för att mata in värden i Dynamics CRM 2011

Har du någon gång velat skapa ditt egna gränssnitt för att få data in i Dynamics CRM 2011? Isåfall så är det relativt enkelt och tar inte lång tid att få satt upp.

Genom att använda sig av Visual Studio och web service gränssnittet in mot Dynamics CRM 2011 definierar du vilket object/entitet som skall skapas samt vilka fält som skall uppdateras.

För att få en närmare beskrivning på de exakta stegen följ denna länken http://blogs.msdn.com/b/crminthefield/archive/2011/05/18/how-to-create-a-simple-webpage-leveraging-the-crm-2011-iorganizationservice-web-service.aspx

- David Orlander