Så visar du relaterade entiteter i Iframes i Microsoft CRM

Säg att du till exempel på en Order skulle vilja visa alla relaterade fakturor för att skapa dig en bättre överblick av vad din kund köpt och betalat för.

Du börjar med att skapa en IFrame som du placerar under en tab som heter "Fakturor" på objektet Order. URL :en för IFramen pekar i sin tur på objektet Fakturor så att alla relaterade fakturor visas under taben "Fakturor".

Nu är bara frågan, hur är URL :en uppbyggd och vilka parametrar skall skickas med för att visa de relaterade fakturorna?

Här finner du en artikel om hur du kopplar en IFrame mot relaterade Entiteter i Microsoft CRM

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email