Send SMS direkte fra Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM er som kjent en veldig fleksibel og åpen løsning som gir partnerne våre muligheter for enkelt å lage tilleggsløsninger for våre kunder. Columbus IT og PSWinCom har sammen laget en løsning som gir brukere av Microsoft CRM mulighet til å sende SMS til sine kunder direkte fra CRM. Meldingene blir selvsagt lagret under historikken på kunden.

Meldingene kan også sendes ut automatisk basert på f.eks. at et serviceoppdrag er fullført. Løsningen er tilgjengelig for alle brukere av Microsoft CRM uavhengig av hvilken CRM-partner de bruker. Les mer her.

- O. Stian Lundquist