Skalerar verkligen Microsoft CRM eller är detta en Mickey Mus produkt...?

Är det en Mickey Mus produkt? Fungerar den verkligen hos större företag? Vågar vi satsa på det? 

Många berättigade frågor speciellt om man planerar att införskaffa ett system som skall ta hand om ens viktigaste tillgång...

Vår tidigare version var om jag skall vara ärlig lite av en Mickey Mus produkt.Vi hade ett maxtak på 500 användare, den krävde höga rättighetskrav för att kunna installeras, alltför många klick behövdes för att genomföra enkla manövrar i systemet och så vidare. Många var åsikterna och synpukterna kring Microsoft CRM 1.2. Systemet var långt ifrån perfekt men vi tog åt oss av kritiken, satte till fler resurser och rättade till felen.

Produkten byggdes om, antalet klick och skärmbilder minskades med mer än 50 %, synkroniseringsprocessen som tidigare förhindrat större implementationer förändras för att skalera, marknadsföringsmodulen lades till och många andra förbättringar gjordes. Men skalerar produkten verkligen nu då?

Om vi tittar på vilka grundkomponenterna i Microsoft CRM är:

  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft SQL Sever 2000/2005
  • Microsoft Windows Server 2000/2003

Våra största nu körande implementationer har över två tusen användare och större blir det. Intressant att veta är kanske att vi själva (Microsoft) har ca 10 Exchange servrar som hanterar all emailtrafik i hela företaget och att MySpaces som får över 100 000 nya användare (totalt 65 miljoner användare) om dagen körs på Microsoft SQL Server. Med andra ord bör begränsningar inte ligga i infrastrukturen och skulle det vara så att man fortfarande är osäker är det fullt möjligt att clustra samtliga servrar :)

Det finns fler bloggar kring Microsoft CRM och skalering, en av de bättre hittar du här.

Mikey Mus ? Tror inte det....

- David Orlander