Två tredjeparts produkter till Microsoft CRM

Över 3000 personer besöker just nu Microsofts Dynamics konferans Convergence i Tyskland, ett jätteevent med inriktning på Dynamics produkterna. Flera hundra olika sessioner erbjuds deltagarna under fyra dagar. Över 30 sessioner bara om Microsoft CRM och dessutom finns många tredjepartsleverantörer här för att visa sina addons.

Två stycken tredjepartsleverantörer som jag mött idag med väldigt intressanta produkter är Scribe Software och appRadius

Scribe erbjuder en integrationsapplikation för att enkelt kunna koppla Dynamics CRM mot ditt företags övriga system med nästan ingen kod över huvudtaget. I stort sett så är det drag and drop efter att du kopplat Scribe Dynamics CRM och det system du vill integrera emot. På så sett slipper du koda kopplingarna och förändringar görs väldigt enkelt.

appRadius erbjuder en utvecklingsmiljö i Visual Studio som är låter utvecklare enkelt bygga nya gränssnitt till Dynamics CRM utan en massa kodning. Att använda detta verktyg tillsammans med de verktyg som jag nämde i föregående artikel borde kunna öka utvecklingstakten vid anpassningar av Dynamics CRM betydligt. appRadius själva hävdar att 80 % av kodningen automatiseras och att produktiviteten kan ökas med så mycket som 400%...sant eller icke så är det iallafall en väldigt intressant produkt.

- David Orlander