Users vs System Dashboards i Dynamics CRM

 

 

 

imageSom ni säkert känner till så finns det två olika typer av Dashboard, System Dashboards och User Dashboards. Kort förklarat kan man väl säg att System Dashboards är tillgängliga för alla medans User Dashboards är tillgängliga för User/Användaren och de som han eller hon delat med sig av det till.

Personligen har jag jobbat mest med User Dashboards på grund av att de är väldigt enkelt att skapa direkt ifrån Dashboard sidan medans om du skapar System Dashboards så måste du gå in på Settings för att sen konfigurera och lägga till Dashboarden.

Det finns för och nackdelar med båda tillvägagångssätten, en av nackdelarna med User Dashboards är att de inte går att exportera i en Solutions fil om du har lust att flytta dem från ett system till ett annat. (Dev till Test till Prod tex)

Här kan ni läsa mer om User vs System Dashboards

- David Orlander