Vad är nytt i Dynamics CRM 2012 Service Update för Admins

För er som är admins så kommer det en del nytt med, på följande länk hittar du information om möjligheterna till att konfigurera det nya funktionera som kommer i Dynamics CRM 2012 Service Update:

 

http://rc.crm.dynamics.com/RC/2011/en-us/online/5.1_OSDP/whatsNewCRMDec2012SU_admin.aspx

- David Orlander