Video av dataimport i Titan

Dataimport är ett ämne som alltid dyker upp vid installation av Microsoft CRM. Helt naturligt har man en historia innan man bestämde sig för att köpa Microsoft CRM och den vill man ha med sig.

Detta är fullt möjligt i dagens version men här har vi lagt mycket tid för att ytterligare förenkla dataimporten. Du kan enkelt skapa importmall som du kan återanvända hur många gånger som helst.

För slutkunder så kan de köpa in lister med kunder för att marknadsföra sig mot, har de en gång satt upp importen kan de återanvända det vi nya köp av listor.

image

För partners så kan de sätta upp en import från till exempel SuperOffice så att alla de kunder som byter till Microsoft CRM enkelt kan få sin data importerad till det nya systemet. Detta kan sen återanvändas för varje ny kund som byter..

Här är en länk till import av data i Titan

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email