Vilka alternativ finns för test och utvecklingsmiljöer i Dynamics CRM ?

Vilka alternativ som finns som när det gäller test och utvecklingsmiljöer är en fråga jag får ofta. De alternativ jag brukar ge är följande:

 

Använda Dynamics CRM Enterprise Server med flera instanser

Om kunden har en on premise lösning (på egen server) finns det möjlighet att köpa Dynamics CRM Enterprise servern. Den ger en möjlighet att köra flera instanser av Dynamics CRM på samma hårdvara. Kunden kan då ha en produktionsmiljö, en testmiljö och en utvecklingsmiljö. Fördelen är att du inte behöver passa på flera servrar och det går fort att sätta igång en ny instans. Nackdelen är att om du till exempel kör tunga tester så påverkar det hastighet för de användarna som sitter i produktionssystemet.

Använda Dynamics CRM Online som test och utvecklingsmiljöer

En Dynamics CRM online instans går väldigt fort att starta, 5 minuter så är du ingång med en ny miljö och sen tar det ytterligare 5 minuter att flytta anpassningar från till exempel din produktionsmiljö in i test och utvecklingsmiljöerna. Vill du flytta över data så får du räkna lite tid till men fortfarande så är detta en väldigt smidig lösning. Nackdelen är att du kan inte ta en “Reset” på miljön så om du vill ha möjlighet att rulla tillbaka tillpassningar du gjort bör du använda dig av Managed solutions vi import.

Här är ett whitepaper som beskriver detta närmare http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27824

 

Använda MSDN licenser som test och utvecklingsmiljöer

För er med MSDN abonnemang så är det möjligt att använda sig av de licenser som finns tillgängliga där. Det som krävs är att man själv installerar programvaran antingen på en server eller på en virtuell maskin för att sen använda det som test eller utvecklingsmiljöer. Om du installerar det på en virtuell maskin kan du köra den på egna servrar, på en windows 8 pc elller på Azure. Fördelen här är att du har full möljighet att ta en “reset” på miljön och det är lätt att klona miljöer. Nackdelen är att du måste sätta upp och underhålla miljöerna med servicepacks etc.

 

Vilken lösning man bör välja beror på situationen du som kund är i som om detta är något du funderar på ta kontakt med din partner så hjälper de dig med att välja den bäst passande lösningen

 

- David Orlander