Vilka versioner av Microsoft CRM 4.0 kommer att finnas?

I vår första version av Microsoft CRM (som jag jobbade med iallafall) 1.2 hade man möjligheten att köpa det antingen modulvis (Sales, Service) eller i Suite där man fick med alla moduler. Dessutom skilde vi på Standard och Professional som styrde vilken funktionalitet inom modulerna som kunden hade.

Microsoft CRM 3.0 finns idag att köpa antingen som Small Business Edition eller som Professional. Efter feedback från våra kunder tog vi bort möjligheten för att köpa Microsoft CRM modulvis för att förenkla inköp och minska komplexiteten. Nu får du alla funktionalitet oavsett vad du köper för licenstyå

Efter att ha granskat våra försäljningstatistik och lyssnat på våra partners och kunder har vi nu gjort ytterligare förändringar i licensprogrammet. Från om med årsskiftet kommer vi att erbjuda tre olika varianter av Microsoft CRM.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup Edition

Denna version är begränsad till max 5 användare. Den kan installeras på antingen en Small Business Edition Server 2003 R2 Enterprise Edition eller en Windows Server 2003/2008. Versionen stöttar en singel organisation/instans och du har endast lov att köra CRM servern på en fysisk maskin.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional Edition

Denna version har inga begränsningar när det gäller antal användare och kan köras för en organisation/instans. Det är möjligt att installera CRM servern på flera servrar, det vill säga versionen stöttar clustring för att säkra uppetid.

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise Edition

Denna version har inga begränsningar när det gäller antal användare och kan köras för flera organisationer/instanser. Det är möjligt att installera CRM servern på flera servrar och det är möjligt att installera rollbaserade services som kan läggas ut på olika servrar för att förbättra prestandan.

- David Orlander

 Abbonera på nyheter via RSS| Abbonera på nyheter via Email