Vilka versioner stöttas av Dynamics CRM?

imageHar du någon gång funderat på vilka versioner som stöttas av Dynamics CRM? Fungerar IE10? SQL Server 2012? IE6?

På följande länk hittar du vilka versioner som Dynamics CRM är kompatibel med http://support.microsoft.com/kb/2669061

- David Orlander