Vill du konvertera över data från ditt gamla CRM system?

Jag får ofta frågan om hur våra kunder skall gå tillväga om de har ett befintligt CRM system med data i som de vill konvertera över till Microsoft CRM.

Det finns flera möjligheter och här följer en lista på olika verktyg för migrering/integrering:

  1. Använda sig av Data Migration Framework (DMF) (gratis)
  2. Använda sig av Scribes migrerings/integeringsverktyg
  3. Använda sig av CRMExtensions Importmanager 

CRMExtensions har dessutom gjort en film som visar hur deras verktyg används för att migrera över data från Superoffice som kan vara värd att titta på

- David Orlander