Välj visningsform utifrån kriteria

I Dynamics CRM 2011 har du möjligheten att sätta flera olika “Forms” per entitet. Detta är gjort med tanke på att du beroende på vilken roll du har skall se olika mängd data på en entitet.  Till exempel så ser du alla data om du jobbar i Account teamet för en kund medans du bara ser en utvald del av datan om du jobbar som telefonist.

image

Med andra ord är det din roll som styr vad du ser för Form när du ser på kunden. Jag har dock fått frågor från kunder och partners hur du kan styra vilken Form som visas utifrån en given kriterie på kunden (tex en Form för storkunder och en annan Form för mindre kunder).

Styra vilken Form som skall använda kan du givetvis få till med hjälp av lite scripting och det kan du läsa mer om här

- David Orlander