Ytterligare två Acceleratorer till Dynamics CRM

image

Mer information kring två nya Acceleratorer har släppts av Dynamics teamet i Redmond:

Enligt de rykten jag har hört internt skall det inte vara långt kvar tills vi släpper dem...

Här kan du läsa mer om de Acceleratorer vi kommer att släppa till Dynamics CRM

- David Orlander

 Abonnera på nyheter via RSS| Abonnera på nyheter via Email