XppCompiler - volání externího X++ kódu s parametrem.

Zde je ukázka kódu jak používat třídu XppCompilator.

 static void ExecuteCodeFromFile(Args _args)
{
  #File
  
  AsciiIo   asciiIo = new AsciiIo("c:\\findCustomer.xpp",#io_read);
  XppCompiler xppCompiler = new XppCompiler();
  Source   sourceXppCode;
  str     sourceXppLine;
  
  CustTable  sampleReturnValue;
  
  ;
  if (asciiIo)
  {
    asciiIo.inFieldDelimiter(#delimiterEnter);
    [sourceXppLine] = asciiIo.read();

    while (asciiIo.status() == IO_Status::Ok)
    {
      sourceXppCode += #delimiterEnter;
      sourceXppCode += sourceXppLine;
      [sourceXppLine] = asciiIo.read();
    }

    if (!xppCompiler.compile(sourceXppCode))
      error (xppCompiler.errorText());

    sampleReturnValue = runbuf(sourceXppCode,'4000');
    print sampleReturnValue.Name;
  }
  else
    print "Could not open file";

  pause;
}

A ukázka možného interpretovaného kódu:

 CustTable findCustomer(CustAccount _accountNum) 
{ 
  return CustTable::find(_accountNum); 
} 

Karel F