.NET i linia poleceń (w luźnym nawiązaniu do..)

Lubię od czasu do czasu zaglądać do Dotnetomaniaka. Osoby nominujące tam wpisy wykonują wyśmienitą robotę i oszczedzają mi mnóstwo czasu na wydobywanie ciekawej lektury od kolegów i koleżanek – rodaków.

Napotkałem tam na wpis o uruchamianiu i kompilacji projektów z linii poleceń.

Fajny, natomiast nie wiem czy wiecie, że aby taki plik (sln) skompilować nie potrzeba nawet Visual Studio. Plik projektu i solucji jest zgodny z mechanizmem MSBuild. MSBuild.exe podobnie jak kompilatory języków .Net jest dostępny po zainstalowaniu Frameworku.

Wtedy warto przyjrzeć się poniższej ściądze:

Syntax: MSBuild.exe [options] [project file]
Description: Builds the specified targets in the project file. If
a project file is not specified, MSBuild searches the
current working directory for a file that has a file
extension that ends in "proj" and uses that file.

Więcej via MSBuild.exe /help

Analogiczny przykład dla projektu z cytowanego bloga to uruchomienie wiersza poleceń z poprawnie skonfigurowanymi ścieżkami lub odwołanie się po pełnej ścieżce do MSBuild tak:

MSBuild Projekt.sln /t:Rebuild /p:Configuration=Release

Analogicznie polecam sprawdzić także polecenie o nazwie MSTest.exe

Z MSBuild jest podobnie jak z make kiedyś. Gdy w bieżącym podkatalogu mieliśmy tylko plik makefile to wystarczyło wpisać make i ten plik był wykorzystywany. MSBuild reaguje podobnie. Jeśli uruchomimy go bez żadnych parametrów w folderze, gdzie jest jedna solucja, to ją wykorzysta do standardowej kompilacji w konfiguracji Debug (pierwszej zdefiniowanej).

Voila.