[PL] Aktualizacja w ADO.Net 4.0 – krytyczna zmiana dla bazy Oracle

Jak możecie dokładniej przeczytać na blogu teamu ADO.Net szukuje się istotna zmiana w tym komponencie od wersji .NET Framework 4.0.

Artykuł jest tutaj: http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2009/06/15/system-data-oracleclient-update.aspx

W skrócie w ADO.Net 4.0 OracleClient zostanie zaznaczony jako deprecated. To oznacza, że aplikacje adresujące nadchodzący Framework i pisane pod bazę Oracle nie będą wymagały żadnych zmian (i ta technologia będzie jeszcze wspierana), natomiast w dalszych wersjach już być może niekoniecznie.

Grupa ADO.Net tłumaczy to opiniami MVP, klientów i partnerów. Według nich w tej kwestii jest wystarczająco dobre wsparcie firm trzecich (w tym samego Oracle).