Bud fra igår...

Det er ikke sidste gang vi skal afholde en kode konkurrence som denne - sikke mange gode bud! Fantastisk folkens...

Lad os starte ud med det længste bud som kommer fra Klaus Hebsgaard

 //Klaus Hebsgaard
 public static string GetRandomString( int count )
 {
   Dictionary<int, string> entries = GetList();
  
   StringBuilder sb = new StringBuilder();
   for( int i = 0; i < count; i++ ) {
     int milli = DateTime.Now.Millisecond;
     string firstMilli = milli.ToString();
     Thread.Sleep( 21 );
     sb.Append( entries[ milli ] );
   }
   return sb.ToString();
 }
  
 public static Dictionary<int, string> GetList()
 {
   List<string> entries = new List<string>();
   entries.Add( "A" );
   entries.Add( "B" );
   entries.Add( "C" );
   entries.Add( "D" );
   entries.Add( "E" );
   entries.Add( "F" );
   entries.Add( "G" );
   entries.Add( "H" );
   entries.Add( "I" );
   entries.Add( "J" );
   entries.Add( "K" );
   entries.Add( "L" );
   entries.Add( "M" );
   entries.Add( "N" );
   entries.Add( "O" );
   entries.Add( "P" );
   entries.Add( "Q" );
   entries.Add( "R" );
   entries.Add( "S" );
   entries.Add( "T" );
   entries.Add( "U" );
   entries.Add( "V" );
   entries.Add( "X" );
   entries.Add( "Y" );
   entries.Add( "Z" );
   entries.Add( "Æ" );
   entries.Add( "Ø" );
   entries.Add( "Å" );
   entries.Add( "0" );
   entries.Add( "1" );
   entries.Add( "2" );
   entries.Add( "3" );
   entries.Add( "4" );
   entries.Add( "5" );
   entries.Add( "6" );
   entries.Add( "7" );
   entries.Add( "8" );
   entries.Add( "9" );
  
   List<string> newEntries = new List<string>();
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
   newEntries.AddRange( entries );
  
   return ToDict( newEntries );
 }
  
 private static Dictionary<int, string> ToDict( List<string> list )
 {
   Dictionary<int, string> dict = new Dictionary<int, string>();
  
   for( int i = 0; i < list.Count; i++ ) {
     dict.Add( i, list[ i ] );
   }
  
   return dict;
 }

Også tager vi dem i en lind strøm...

Brian Rasmussesn kom med følgende bud:

 //Brian Rasmussen
 public static string RandomString( uint length )
 {
   var buffer = new char[ length ];
   var timer = new Stopwatch();
   timer.Start();
   for( var i = 0; i < length; i++ ) {
     buffer[ i ] = (char)( 32 + timer.ElapsedTicks % ( length + i ) );
   }
   return new string( buffer );
 }

Også skal vi lige forbi Pernille Poulsen der kom med dette bud:

 static string RandWithoutRand( Int32 length )
 {
   StringBuilder sb = new StringBuilder();
   for( Int32 i = 0; i <= length; i++ ) {
     //Et "tilfældigt" hex-tal trylles frem:
     string hex = Guid.NewGuid().ToString().Substring( 1, 2 );
     //Hexværdien udtrykt i int 16. Tager modulus 25 og lægger 97 til for at få acsii værdierne 97-122 (små bogstaver)
     int hexvalue = ( Convert.ToInt32( hex, 16 ) % 25 ) + 97;
     // Det tilsvarende tegn
     char charValue = (char)hexvalue;
     sb.Append( charValue );
   }
   //og taaa-naaa en tilfældig streng: 
   return sb.ToString();
   // <:O) God jul
 }

Niklas Petersen har skrevet følgende klasse:

 //Niklas Petersen
 public class RandomString
 {
   private const uint a = 1664525;
   private const uint c = 1013904223;
   private const uint m = uint.MaxValue;
  
   private uint next;
  
   public RandomString()
   {
     next = (uint)Environment.TickCount;
   }
  
   private double Rand()
   {
     /* Linear congruential generator */
     next = next * a + c % m;
     return next * ( 1.0 / m );
   }
  
   public string GetText( int length )
   {
     string t = string.Empty;
     for( int i = 0; i < length; i++ )
       t += (char)( 65 + Rand() * 25 );
     return t;
   }
 }

Og det sidste bud Rasmus Larsen:

 //Rasmus Larsen
 public static string Generate( int length )
 {
   var result = string.Empty;
   var alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå";
  
   // Base our randomness on time
   var randomSeed = DateTime.Now.Ticks;
  
   for( var i = 0; i < length; i++ ) {
     // Generate a random number within the length of the alphabet string.
     var randomNumber = (int)( randomSeed % alphabet.Length );
     result += alphabet[ randomNumber ];
  
     // "Randomize" our seed and make sure it's positive.
     randomSeed *= 13;
     randomSeed = Math.Abs( randomSeed );
   }
  
   // Ensure that we don't get the name number of ticks if calling 
   // the function repeatedly. Could use a static integer in the
   // class too, but this is contained within the function.
   Thread.Sleep( 1 );
  
   return result;
 }

Det er svært at sige hvem der skal vinde den her, så derfor grubler jeg lige et par timer og vender tilbage...