Jule konkurrence - Låge nr. 3

Idag skal vi lidt over i en anden boldgade, og det kræver du kender til din IL kode.

Du skal oversætte følgende IL kode til et vilkårligt .NET sprog. Den der kommer tættest på vinder en optisk mus samt tastatur.

IMG_2371

Good luck boys and girls!

  1: .class private auto ansi beforefieldinit Program
  2:   extends [mscorlib]System.Object
  3: {
  4:   .method public hidebysig specialname rtspecialname instance void .ctor() cil managed
  5:   {
  6:     .maxstack 8
  7:     L_0000: ldarg.0 
  8:     L_0001: call instance void [mscorlib]System.Object::.ctor()
  9:     L_0006: ret 
  10:   }
  11:  
  12:   .method private hidebysig static void Main(string[] args) cil managed
  13:   {
  14:     .entrypoint
  15:     .maxstack 1
  16:     .locals init (
  17:       [0] string text)
  18:     L_0000: nop 
  19:     L_0001: ldstr "Nu er det snart Jul!"
  20:     L_0006: stloc.0 
  21:     L_0007: ldloc.0 
  22:     L_0008: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  23:     L_000d: nop 
  24:     L_000e: call string [mscorlib]System.Console::ReadLine()
  25:     L_0013: pop 
  26:     L_0014: ret 
  27:   }
  28:  
  29: }
  30: