.NET 4.0 kurulu makinelerde Internet Explorer içinde .NET 1.1, 2.0 ve 3.0 ile geliştirilmiş Windows Forms User Control’leri yüklenemiyor

NET 1.1, 2.0 veya 3.5 ile geliştirilmiş Windows Forms User Control kullanan web sitelerine, .NET 4.0 kurulu bir makineden Internet Explorer ile bağlandığınız zaman, windows forms user control’lerinin yüklenemediğini göreceksiniz.

Bu davranışın temel nedeni, .NET 4.0 kurulumu ile birlikte güvenlik nedeniyle, Internet Explorer içinde .NET 4.0 öncesi framework’ler ile geliştirilen windows forms user control’lerinin yüklenmesine izin verilmemesidir.

Çözüm olarak, eğer uygulama geliştiricisiyseniz, .NET 4.0 öncesi framework’ler ile geliştirilen kontrolleri, .NET 4.0 ile tekrar derleyerek kullanabilirsiniz. Eğer, uygulamayı siz geliştirmediyseniz, davranışın gözlemlendiği makinelerde aşağıdaki registry ayarlarını yaparak bu davranışı .NET 4.0 öncesi haline getirebilirsiniz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\EnableIEHosting=1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\EnableIEHosting=1

Geçerli olduğu platformlar

.NET 4.0 kurulu olan makinelerde Internet Explorer

--
AMB