Københavns Kommune ruster eleverne til fremtiden

Digitalisering er blevet et vilkår. Ikke noget, man kan vælge til eller fra. Derfor skal elever selvfølgelig rustes mest muligt til at gribe mulighederne, digitaliseringen bringer med sig.

Københavns Kommunes skoleforvaltning fortæller her om deres arbejde med at skabe gode digitale læringsmiljøer – med hjælp fra Windows 10 og Office 365. Med de nyeste funktioner sikres det, at det både fra administrations- og brugersiden er lettere at benytte de digitale muligheder.

Se videoen og læs resten af artiklen nedenfor og hør mere om hverdagen med Office 365 og Windows 10:

Københavns kommune’s skoler skal være frontløbere på digitaliseringsområdet og sikre, at deres studerende og lærere er klædt på til at imødekomme fremtidens teknologiske og digitale muligheder.  Windows 10 og Office365 med OneNote er teknologi som omfavner dette behov hos både de studerende og lærerne.

En vision baner vejen for folkeskolerne i Københavns Kommune. Rent digitalt er folkeskolerne på vej mod at arbejde meget mere cloud-baseret, og i dag kan man næsten ikke forestille sig undervisning, der ikke er digitalt understøttet. Digitalisering er et nøglebegreb i forhold til kompetencebehovet på fremtidens arbejdsmarked. Men det er også centralt, når det handler om at skabe de bedste rammer for samarbejdet mellem lærere og elever i undervisningen. Det skaber gode vilkår for at tilbyde differentieret undervisning.

“Både vores lærere og elever har et ønske om og et behov for, at vi hele tiden følger med den teknologiske udvikling. Det har vi gjort ved at implementere Windows 10. Det giver os også nogle nye muligheder it-sikkerhedsmæssigt,” Jan Rindom, teamleder i Pædagogisk IT.

Pædagogisk IT er en enhed under Københavns Kommune, der håndterer it på alle folkeskolerne i København. Udfordringen i Pædagogisk IT er, at de både skal kunne supportere et stigende antal enheder til lærere og elever, og samtidig skal de holde et stramt fokus på økonomien.

Pædagogisk IT supporterer ca. 30.000 enheder på 70 folkeskoler. De hjælper ca. 36.000 elever og ca. 3.500 lærere i Københavns Kommune.

“Den digitale dannelse er noget af det, vi arbejder rigtig meget med i skolen, fordi det er så indgroet en del af undervisningen. Eleverne lærer på mange forskellige måder. Nogle kan sidde og tage noter – eksempelvis i OneNote – mens andre kan tegne, fordi det passer bedre til den måde, de arbejder på,” Lisbet Funch, lærer på Gasværksvejens Skole.

I dag har lærere og elever adgang til OneDrive, hvor de kan dele filer på tværs af enheder. De har også adgang til en række værktøjer i Windows 10 og Office 365, der styrker samarbejdet, gør dem mere effektive og understøtter dem bedre i læringssituationer.

“Vi havde forventninger om, at implementeringen ville gå forholdsvis nemt, og det gjorde den også. Og samtidig har den reduceret vores supportbehov. Vi har simpelthen ikke så mange sager på Windows 10-maskiner, som vi har på Windows 7-maskiner,” Jan Rindom.

“Som lærer er det enormt fedt at se, at det, jeg giver mine elever med – både i form af digitale redskaber og det faglige stof – bliver vævet tæt sammen. Det får de brug for i fremtiden”, slutter Lisbet Funch.

 

Du kan læse mere om Office 365 her

Prøv fx at downloade Learning Tools til OneNote her - dvs oplæsning af tekster, få billeder laver til tekst og andre hjælpemidler.

Du kan selv blive Microsoft Innovative Educator / MIE og få digitale tips&tricks til din undervisningen gennem netværk med andre engagerede undervisere - læs også mere her on kursus i Esbjerg i marts 2017