Læringsværktøjer hjælper med læsningen!

Én af de største udfordringer for uddannelsessystemet er at sikre, at alle elever er med rent fagligt. Én af nøglerne til at være med i det faglige indhold er at kunne læse. Det starter selvfølgelig som noget af det første i skoletiden, men der er stadig for mange elever som kæmper med læsningen.

Microsoft har i samarbejde med læseforskere udviklet Læringsværktøjerne, som på tværs af platforme hjælper elever med ordklasseforståelse, oplæsning og inddeling i stavelser - også på dansk!

Hassan Zreim er uddannet lærer og bruger Læringsværktøjerne koblet med Office Lens, som er en app hvor elever kan scanne tekster og få dem læst op på iPhone og iPad - dvs. bøger i tekster og udskrifter kan læses op fra telefonen, og afstanden mellem ordene kan forstørres så ordblinde nemmere kan læse teksten.

Hvis du gerne vil lære mere om Læringsværktøjer og Office Lens kan du gå ind på Microsofts portal for undervisere og læse om Hassans brug af det i sin undervisning.

Klik her for at komme til portalen (kræver login første gang)