Microsoft Teams og OneNote til digital differentiering på Uddannelsescenter Holstebro

Teams og OneNote finder vej til flere og flere ungdomsuddannelser overalt i landet. Uddannelsescenter Holstebro er en af frontløberne som har brugt Teams siden efteråret 2018, hvor det startede op som et eksemplarisk projekt i skolens 10. klasser, drevet af ildsjæle som Ronnie Elbæk. Der er sket meget siden de første eksperimenter med Teams og OneNote i undervisningen. Uddannelsescenter Holstebro har søgt og fået midler fra Undervisningsministeriets digitaliseringspulje og vil nu gennemføre et projekt på skolen med afprøvning af Teams og OneNote til digital differentiering i undervisningen på flere EUD-uddannelsesretninger. Motoren bag afprøvningen er leveret af Microsoft partneren inLogic som har adresse i Horsens.

Ronnie Elbæk som har prøvet det i 10 klasse fortæller:

”OneNote giver digitale muligheder for at arbejde med differentiering i undervisningen. Det er nemt at gennemse de studerendes arbejde. Nogle elever får feedback i tekst, andre får feedback i billeder og smileys. Vi kan også give feedback med en indtalt besked eller video.”

 

Mange fordele ved OneNote og Teams
For skoler, som allerede kender OneNote, vil dette ikke være en nyhed, OneNote har i mange år været et yndet undervisningsværktøj. Det innovative opstår, når værktøjet er integreret i en pædagogisk ramme, som giver nem adgang til kommunikation, og det er lige nøjagtigt hvad Teams kan.

Teams samler alle værktøjer, der er brug for, ét sted: opgaveafleveringer, faglige samtaler, undervisningsmaterialer, værktøjer og opslagsværker som understøtter undervisningen. Men ikke alt handler om faglighed. Skolen er også stedet, hvor elever modnes og har brug for overblik, chat og dialog. Teams har alle de muligheder som kendes fra sociale medier, forskellen er bare, at det der sker i skoletiden, bliver på skolens platform og ikke på fx Facebook eller andre platforme, som kan distrahere og fjerne fokus fra de centrale aktiviteter på skolen.

Vi lever i en tid, hvor der er flydende grænser mellem fritid og skoletid, og mobilen er blevet en vigtig platform for de fleste. Microsoft har meget velfungerende apps til Teams og OneNote, som gør det nemt at holde videosamtaler og møder i Teams, indtale lydbeskeder og optage videosekvenser direkte i OneNote og få et samlet overblik over skolens aktiviteter. Både Teams og OneNote smelter fint sammen med øvrige værktøjer i Office 365; har du som lærer brug for at oprette en quiz eller prøve med automatisk feedback i Office 365 Forms, så kræver det kun ét klik.

 

Styrk samarbejdet i lærerteamet
Teams kan ikke bare bruges i undervisningen, det er også en platform, som styrker den professionelle refleksion blandt medarbejderne, fordi det skaber større åbenhed i lærerteamet og giver lærerne mulighed for at dele forløb, diskutere og kommentere på undervisningsmaterialer og eksamensopgaver.

Med Teams og OneNote får skolen et værktøj, som understøtter professionelle læringsfællesskaber (PLC). En PLC-notesbog er et fantastisk værktøj til at aktivere professionelle læringsfællesskaber. Notesbogen kan inddeles i sektioner, f.eks. ”Lærerværelset”, ”Billedkunst”, ”Matematik” osv. Til hver sektion kan der oprettes sider med indhold, f.eks. faglige forløbsbeskrivelser som kan inspirere og genbruges i undervisningen på hold. Sektionen ”Lærerværelset” kan indeholde sider med pædagogiske tips og tricks, linksamlinger, boganmeldelser, erfaringer med IT-værktøjer i undervisningen og meget andet.

Fordelene ved at samle skolens viden i et PLC er mærkbare for både nye og gamle lærere på skolen; personalet får et forum, hvor viden akkumuleres, man lærer af hinanden, nye kollegaer kommer hurtigere ind i jobbet og lærerne får et frirum, hvor samtaler kan føres, uden at hverken elever eller måske overordnede lytter med. Med PLC Teams og OneNote notesbøger bliver det nemme at skabe en kultur baseret på åbenhed, kollegaskab og dialog, tre vigtige forudsætninger for et velfungerende lærerteam.

 

Integration til Microsoft Teams og OneNote
inLogics markedsledende UMS-løsning til Microsoft Teams og OneNote gør det enkelt for skolen at automatisere oprettelse og vedligeholdelse af Teams. Med integrationen sørger UMS for, at data fra jeres studieadministrative system synkroniseres, så det er hurtigt og nemt at komme i gang med at bruge Teams og OneNote. Det er også muligt at integrere elementer fra UMS ind i Teams, så du fx ikke skal forlade platformen for at se dit skema.

Se mere på vores hjemmeside www.inlogic.dk om hvad vi kan hjælpe dig og din skole med eller kontakt os på salg@inlogic.dk eller telefon 42 40 88 00