Office 365 og Windows 10 kapacitetsopbygning med Hippomini

Office 365 og Windows 10 indeholder utroligt mange muligheder i forhold til samarbejde, undervisning og læring, som på rigtig mange skoler landet over blot venter på at blive brugt. Derudover stiller det kommende Aula og læringsplatformene større krav til, at skolerne er klar til at bruge værktøjer ’i skyen’ i det daglige.

Hippomini tilbyder i samarbejde med Microsoft skoleforvaltninger et uforpligtende møde om de muligheder Windows 10 og Office 365 giver for kommuner og skoler på både den korte og lange bane, kapacitetsopbygning og hvordan værktøjerne kan bringes i spil. Fra administration, over lokal tværfaglig planlægning til teamsamarbejde og forberedelse, men vigtigst af alt, hvordan Office 365 og Windows 10 skaber didaktisk merværdi i det konkrete læringsmiljø på skolerne.

Vi arbejder i Hippomini for at give skoler og kommuner de bedste forudsætninger for at udnytte de mange muligheder i Windows 10 og Office 365. Det gør vi ved at give skoler, ledere, lærere og elever blivende kompetencer og forankre de læringsressourcer, vi bruger i vores opgaveløsning.

Vi kalder det praksisnær kapacitetsopbygning og workshops.

Kapacitetsopbygningen
Hvis skolerne skal kunne udvikle praksis og gøre Office 365 og Windows 10 til en naturlig og brugbar del af hverdagen, også når vi er væk, skal de have noget at arbejde videre med, så de kan skabe en løbende progression. Vores tilgang er praksisnær, og vi skaber superbrugere både blandt lærere og elever, som kan videreformidle og oplære alle andre. Vores flipped classroom undervisningsmateriale, som vi bruger på workshops, gør det langt mindre krævende at udfylde denne rolle for superbrugerne, og vi klæder dem på, så de står så stærkt som muligt.

De resurser, vi på denne måde efterlader på skolerne blandt lærere og elever, kommer bedst skolerne til gavn, hvis lederne også er med. Vi går altid efter at sikre, at vi får skolelederne i tale. Kender de ikke til de muligheder, de har i hænderne, kan de heller ikke udnytte dem konstruktivt i det daglige. De skal kende til mulighederne i Office 365 og Windows 10, men også hvordan de kan bringe deres uddannede superbrugere blandt lærere og elever i spil både som rådgivere og undervisere af andre. Elever og lærere, der hjælper andre med at afprøve og udvikle brugen af Office 365 og Windows 10 i samarbejde og undervisning ved hjælp af vores materiale, er stærke kort at have på hånden for skolelederne når implementering skal ske løbende i skolens praksis.

Workshops - Show n’ tell er død!
Vi ved hos Hippomini, at den traditionelle IT-workshop, hvor underviseren står og gelejder en forsamling gennem fx Office 365 klik for klik fra smartboardet gennem såkaldt ’show n’ tell’ ikke er effektiv og sjældent en god oplevelse. Differentiering er så godt som umulig, usikre IT-brugere bliver utrygge, erfarne gaber, og alting går i stå, hvis noget driller. Når tiden kommer til det allervigtigste: At tale om didaktik og den værdi Office 365 har for samarbejde og læring, er alle trætte, og den allervigtigste diskussion udebliver. Derfor går vi til det kendte workshopformat på en langt bedre måde både med elever og pædagogisk personale:

Når vi holder workshops, bruger vi vores flipped classroom undervisningsmateriale til de tekniske færdigheder, så alle, støttet af vores undervisere, kan følge med uanset niveau og kunnen. Dette sætter vores undervisere fri til at hjælpe og sparre på alle niveauer, og alle får noget med hjem. For både deltagere og undervisere er det en hel særlig fordel at have roen til både at hjælpe dem, der er lidt usikre, og dem, der allerede er i gang og måske har brug for at lære noget helt nyt, der ikke lige er på programmet den dag. Den frihed og ro er guld værd, når der skal snakkes didaktik og brugsværdi gruppevis og fælles.

Vores undervisningsmateriale spiller derudover en stor rolle i forhold til kapacitetsopbygningen. Vi ved, at det bliver lettere for alle at inspirere andre og videreformidle tekniske færdigheder med adgang til det, og det er derfor en vigtig brik i den blivende kapacitetsopbygning. Derfor ser vi det som en betydningsfuld opgave at forankre vores materialer og metoder.

Merværdi i forhold til samarbejde og læring der hvor man er...

Vores overordnede mission er, at Office 365 og Windows 10 skal give mening i det miljø, hvor det skal bruges – uanset om det er i undervisningen, teamsamarbejdet, på kontorerne eller i hele organisationen. Det skal give merværdi og ikke være ’IT for IT’s skyld’. Office 365 og Windows 10 giver mulighederne, og vores rådgivning, kapacitetsopbygning, workshopformater og materialer gør det muligt at bringe dem i spil og skabe en progression, også når vi er væk, til gavn for samarbejde og læring.

Kontakt uddannelseschef hos Hippomini, Mads Ostermann på mobil 4018 5789 eller e-mail mos@hippomini.dk