OneNote på Surface Pro 3 i uddannelse: Lav noter, skriv, overstreg, skitser, tydeliggør og tegn

Microsofts Surface Team har givet os et eksklusivt første kig ind i brugen af Surface Pro 3 inden for uddannelse. Cincinnati kommuneskole har en vision: ”En enhed per elev”. Derigennem har de skabt et miljø, hvor PC/Tablets og tjenester blandes problemfrit ind i læringsprocessen. Dette aktiveres i vid udstrækning gennem organisering af noter og note-tagning i OneNote, gennem samarbejde og de digitale håndskriftsmuligheder på Surface Pro 3. En Surface 3 Pro - er en PC med tablet funktionalitet i en og samme maskine.

Tjek videoen her:

[View:https://www.youtube.com/watch?v=w6zK9b5bqUA:0:0]

Organisering og samarbejde

OneNote kan give eleverne på skolerne ét centralt sted til at samle research og noter, samt mulighed for at organisere dem på en måde, der giver mening for den enkelte. Samtidigt kan du samarbejde i realtid med andre elever og deres lærere. OneNote er at betragte som en notesbog – men med ubegrænsede sider: Eleverne kan oprette lige så mange emnekategorier og sider som de har brug for, og programmet gemmer automatisk, hver gang de skriver eller taster. Lærerne kan oprette en delt notesbog til klassen, således at alle eleverne kan arbejde deri og lærer feedback udveksles automatisk. Igen, på ét og samme sted. Hver elev har en OneNote-notesbog, der er forbundet til lærerens klasse notebook. Emner, noter og hjemmearbejde kan ses når som helst og der kan foretages rettelser eller forslag gennem hele forløbet -  med mindre venten på at aflevere opgaver frem og tilbage til følge. Det er hermed lettere at lave niveauopdelt undervisning i en hel klasse.

Digital håndskrift

Eleverne har fleksibilitet til at skrive i hånden ved hjælp af pennen, taste, optage lyd af foredrag, indsætte billeder eller indsætte klip fra forskning fra internettet. OneNote gemmer det hele, så de kan genfinde deres noter i enhver form med OneNotes kraftfulde søgning på tværs af alle deres noter. It chefen på Cincinnati skole siger, "skrivning, overstregning, skitsering, tydeliggørelse og tegning er store dele af undervisningen og læringsprocessen", og med Surface Pro 3 pen sammen med OneNote bliver det muligt, med en stør nøjagtighed på tværs af et helt digitalt lærred – og alt sammen søgbart.

Andre danske artikler omkring OneNote:

OneDrive og OneNote: http://blogs.technet.com/b/dk_uddannelse/archive/2014/03/12/overblik-og-kollaborativ-skrivning-i-onedrive.aspx

Study Smarter: http://blogs.technet.com/b/dk_uddannelse/archive/2014/02/13/study-smarter-forts-230-tter-for-fuld-udbl-230-sning-i-kan-stadig-n-229-at-f-229-os-p-229-bes-248-g.aspx

OneNote til MAC: http://blogs.technet.com/b/dk_uddannelse/archive/2014/06/10/onenote-til-mac-tag-noter-p-229-alle-devices.aspx