Историята на Майкрософт – 1990 г.

През 1990 г. Майкрософт обявява интеграцията на функционалност за пренос на глас в Microsoft Mail for AppleTalk Networks и представя на пазара първия си продукт, който е локализиран за пазара на СССР – MS-DOS 4.01.

8 януари 1990 г.

Майкрософт представя на пазара Word for Windows.

20 февруари 1990 г.

Майкрософт обявява на пазара Microsoft License Paks – международна програма, предназначена за корпоративните клиенти на компанията и разпространявана чрез дилъри.

18 март 1990 г.

За пръв път от 1932 г. в Източна Германия се провеждат демократични избори, а Excel for OS/2 следи резултатите от тези избори в официалния прес център.

26 март 1990 г.

Майкрософт обявява интеграцията на функционалност за пренос на глас в Microsoft Mail for AppleTalk Networks. Mail е първото бизнес приложение, което включва в себе си технологии запис на звук, компресия и възпроизвеждане на звук.

2 април 1990 г.

Майкрософт определя Майкъл Холман за наследник на Джон Шиърли на поста Президент на компанията.

9 април 1990 г.

MS-DOS 4.01 е първия продукт на компанията, който е локализиран за пазара на СССР.

22 май 1990 г.

Майкрософт обявява Windows 3.0.

24 юли 1990 г.

Майкрософт празнува петнадесетата си годишнина и влиза в историята като първата компания в този бизнес, която преминава границата от продажби за $1,000,000,000 за една година.

30 август 1990 г.

Майкрософт създава дивизията Microsoft Consulting Services Group, чиято цел е да подпомогне внедряването на решенията на компанията в корпоративните й клиенти.

16 септември 1990 г.

Майкрософт стартира Microsoft Windows Computing Marketing Program – най-голямата маркетингова кампания в историята на компанията ($7,000,000).

1 октомври 1990 г.

Майкрософт обявява Office for Windows. Пакета включва Word, Excel и PowerPoint.

Брой служители и годишни приходи на Майкрософт през 1990 г.

5635 служители и $1,183,446,000 годишен приход.

* * * * *

* * * * *

Какво се е случило през 1991 г.? Очаквайте на 22 януари :-)