IE9: Първоначална информация от кухнята

Крайно време беше официалния блог на Internet Explorer да публикува информация, макар и бегла, относно плановете за бъдещата версия на браузъра. Накратко ще пренесем по-важното, ако ви интересуват подробностите, може да ги намерите в официалната статия.

Напредък с производителността

Производителността на един браузър е резултат от работата на много и най-различни подсистеми. Различните сайтове и различните действия във всеки от тях дават различни отражения върху производителността. Показването на един статичен сайт например използва различна подсистема на браузъра, отколкото някоя Web 2.0 система за електронна поща.

Графиката по-долу обобщава каква част от времето за зареждане на дадена страница от коя подсистема на браузъра се консумира:

chart of which IE subsystems different websites spend their time in. The chart shows that each site has a very different allocation of which subsystems they spend time in.

Графиката показва само процентното съотношение, не и реални времена за различни сайтове.

Скриптовата подсистема е една важна част от Web 2.0. Следващата графика дава по-точна представа за скоростта на тази подсистема в текущия build на IE9. Използван е един от общоприетите тестове на Apple’s Webkit team, т.нар. SunSpider test. Графиката по-долу показва относителната скорост на всеки един от браузърите на една и съща машина:

chart of IE, FF, Chrome and Safari performance of Sunspider test. The IE9 results on sunspider are competitve with FF 3.6, Chrome4 and the nightly webkit build.

Виждат се ясно както финалните версии на различните браузъри към днешна дата, така и development версиите им. IE9 все още изостава (в текущия си build), но до финалната версия има още много време. Освен това целта винаги е била не просто да се покаже колко са малки числата, а да имаме приемлива производителност и добра съвместна работа на всички браузърни подсистеми, посочени по-горе.

Стандартите

Фокусът при разработката на IE9 е в богатите възможности – тези, които ще дадат на повечето разработчици това, от което те имат нужда по начин, който няма да влезе в конфликт с изградените вече системи и решения. Разработчиците искат все повече възможности от браузърите, за да могат да предложат страхотни приложения и преживявания на своите клиенти. Искат това да се случва, без да има нужда да пренаписват вече съществуващ код или работещи решения.

С IE8 дойде гъвкава и съвместима реализация на CSS 2.1. Като резултат от разработката ѝ бяха допълнени още 7200 теста към W3C. Стандарти, за които няма тестове за валидация, са много трудни за реализиране и поддръжка, и са изключително предизвикателство за разработчиците, които ги реализират.

Някои общоприети тестове, като ACID3 станаха масово използвани и синоними за съвместимост със стандартите, дори и със своите недостатъци. ACID3 тества 100 аспекта на различни технологии, много от които все още в “работна чернова” в комитетите по стандартизация.

Ето последните резултати IE9 при изпълнение на ACID3:

screen shot of ACID3 test showing a score of 32.

При разработката на IE9 и неговото разширяване, за да удовлетвори все повече потребности на разработчиците на сайтове, този резултат ще продължи да се подобрява.

Значително по-смислен пример (от гледна точка на web разработчиците) е примера за поддръжка на стандартите, когато се отнася до заоблените ъгли. Ето как IE9 чертае закръглените ъгли, заедно с реализирания CSS:

screenshot of a box with rounded corners. each corner is rounded differently.

Друг пример за поддръжка на стандартите, който има значение за уеб разработчиците, е CSS3 selectors. По-долу е тестовата страница, приготвена от общността разработчици на сайтове на css3.info. Тя е добър пример за по-смислен тест, такъв показващ повече от напредъка, който се отчита след пускането на IE8:

screenshot of css3.info test page showing many passing test cases.

Тези тестове, извършвани от общностите, са изключително полезни. IE9 екипът иска да работи с W3C, за да може да се дефинират все по-смислени и ефикасни тестове, които всъщност да отразяват реално нуждите на разработчиците. Например, ето една HTML5 страница, която тества някои от аспектите на HTML5 storage APIs; някои браузъри (включително IE8) я поддържат и днес, а други все още не.

Накрая, ето някои полезни връзки от Channel 9, съдържащи интервюта на инженери от екипа на IE9:

Introduction, and Interoperable Standards

Early look at the Script Engine

Hardware accelerated graphics and text in the browser via Direct2D

Да не забравяме, че IE9 е в много ранен продуктов цикъл. Въпреки това обаче, целта е да покажем ясно текущото състояние и напредъка до сега. И сме сигурни, че с помощта на ценната обратна връзка от потребителите на IE9, както и с помощта на общностите уеб разработчици IE9 ще бъде един изключителен браузър!