Пакет обучение: Разработка с SharePoint 2010

clip_image001

Платформата SharePoint няма смисъл от подробно представяне. Едва ли има сериозен ИТ бизнес, който да не я използва или да не планира използването ѝ. С новата версия на офис пакета очакваме и новата версия на SharePoint.

Разработчиците вече могат да се запознаят с новите неща в тази платформа, използвайки SharePoint 2010 тренировъчния курс за разработчици, качен на Channel9. Тези дни съдържанието му беше изцяло освежено в крак с последните промени по бета версията на продукта.

Курсът може да се разгледа и онлайн. Той съдържа висококачествени видеоматериали от двама от най-опитните специалисти по Sharepoint, с изключително влияние в/у общността от разработчици: Andrew Connell и Ted Pattison. Те ще ви покажат всички нови възможнисти, които се предлагат на разработчиците във версия 2010 на платформата SharePoint.

Това е съдържанието на пакета в детайли:

The SharePoint 2010 training kit will cover the following topics.

Getting Started with SharePoint 2010

SharePoint 2010 Developer Roadmap

 • What’s New in SharePoint 2010
 • Major Shifts in the SharePoint 2010 UI
 • Getting Started with SharePoint 2010 Development
 • New Developer Tools for SharePoint 2010
 • SharePoint 2010 Integration with PowerShell

SharePoint Development with Visual Studio 2010

 • VS10 SharePoint 2010 Developer Tools
 • The SharePoint Explorer
 • The Feature Node & Feature Designer
 • The Package None and Packaging Support
 • Extensibility for Creating Custom SPIs and Context Menus

SharePoint UI Advancements

 • The New SharePoint User Experience
 • Branding and Compliancy in SharePoint 2010
 • Customizing the User Interface
 • InfoPath Forms and SharePoint

Designing Lists and Schemas

 • New events for SharePoint sites & lists
 • List Relationships and Joins
 • Unique Column Constraints
 • Managing and Querying Large List Support
 • Wide List Governance
 • List & List Item Validation
 • XSL-Based Views

LINQ to SharePoint

 • LINQ Primer
 • Lambda Expressions
 • Anonymous Types
 • LINQ to SharePoint
 • The DataContext Object
 • Creating Typed Data Classes

Client Object Model

 • Motivation for a Client Object Model
 • The .NET Client Object Model
 • The Silverlight Client Object Model
 • Astoria Support
 • Silverlight Web Parts
 • The JavaScript Client Object Model

SharePoint 2010 Workflow

 • Business Process Management
 • Workflow Foundation
 • What’s New in SharePoint 2010 Workflow
 • Designing Workflows with SPD
 • Developing Workflows with Visual Studio 10

The SharePoint 2010 Services Architecture

 • Changes from MOSS 2007 to SharePoint 2010 Service Model
 • Service Model Components
 • Service Applications
 • Service App Proxies and Service App Groups
 • OOTB Service Applications
 • Creating Custom Service Applications

External Data in SharePoint (BCS)

 • Enterprise Landscape
 • Business Connectivity Services
 • External Content Types
 • Creating Applications
 • Publishing Applications
 • Visual Studio 2010 support

Enterprise Content Management (ECM)

 • Web Content Management (WCM) Improvements
 • Enterprise Content Management (ECM)
 • Advanced Routing
 • Metadata Everywhere
 • Asset Library
 • Document Sets
 • In-Place Records Management

Extending Search

 • Search “App Taxonomy”
 • The Connector Framework
 • Creating a .NET Shim
 • The Query Pipeline
 • Search Center Enhancements

BI Solutions with Performance Point Server 2010

 • What is Business Intelligence
 • BI Tools in SharePoint 2010
 • Performance Point Services
 • Excel Services

Sandboxed Solutions

 • Application Hosting and Customization
 • Site Collection Solutions
 • Developing Sandboxed Solutions
 • Administrating the sandboxing infrastructure

SharePoint 2010 and Claims-based Security

 • SharePoint 12 Authentication
 • ACLs and Securable Objects
 • Claims-based Security